2014 оны 8 сарын 26
Орчин үеийн өвөрмөц дизайнтай байшингууд/фото/